Se avete feedback su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattaci e ci piacerebbe sentire da voi. 
 
 
SALUTE A TUTTI! 'GNI TANTU RECICCIULO...FINGHÉ JE LA FACCIO!
HO DECISU DE METTE A STA PAGGINETTA QUÉLLO CHE M'ÉA PERZU.

 

U FURNU DE ELIDE E MARIRENA

L’aru giorno, calava  jopp’eu  Mandriu,
passatu u furnu sendo ‘na vocetta:
«Oh! Pierluì…com’è ch’ha fattu i sòrdi,
ch’i vécchi amici mancu ti recórdi?
Pé quant’anni, ioppe ‘sta scaletta,
si curzu senza perde l’equilibriu?
E quante vòte m’ete martrattatu,
che ve facea da lancia deu Crociatu?»[1]
Me fèrmo, me reggiro:’nci sta gnende!
Refaccio un passu arreto: no, gniciunu;
cumingio a ‘mbenzerimme p’ea capoccia!
Allora ‘lla vocetta ce rencòccia:[2]
«Recòrdate ‘e strijate, sarvognunu,
che ve facea tutta quant ‘a gende!»
Me s’è ppicciata ‘a luce
e hó revistu ‘a scena:
munnulu e pa che coce,
Elide e Marirena!
Un via va de gende
che porta ‘o pa ‘nnu Furnu
e ‘na ddora se sende
pé tuttu loc’atturnu!
Quantu sarria bellu ‘ncora óggi
potelli avene quilli privileggi!
                          Perluigi Camilli

 

[1]  Spesso da ragazzini usavamo “u munnulu” come una lancia quando giocavamo ai Crociati, per la gioia di Elide!

[2]   insiste (da ‘ncoccià=insistere)U RICÓRDU

      L’unica cósa che non custa gnende,
è quello che da sembre te recórdi
e che sta ‘nzieme a te cuntinuamende:
passassiru cent’anni, ‘nte ne scórdi!
    L’unica cósa che ‘nce pachi tassa;
l’unica che, se regge u cerevellu,
gniciunu te ssa rrubba o t’a scassa;
e che te fa redivendà monellu.
    ‘Sta cósa che chiamemo nui Ricórdu,
pé l’affarista è ‘na cósa sciapa:
non serve a gnende e non rende un sòrdu;
   p’eu puliticande è nostargia,
che regna ‘nne capocce che so rapa:
mejo tenella cchiusa ‘nna scanzia!
   Ma nui che campemo a la giornada,
 u Ricórdu ce serve e ce protegge
da tutta lla gran gende smemorada
che va nnanzi e non ze sa corregge
   perché non se recorda deu passatu:
rennovènno refa ‘a stessa legge
e u Munnu grasie a issu è rruvinatu.
   A èsse smemorati ce comporta
che tra de nui gniciunu se sorregge
e se va nnanzi come gente morta!

                           Pierluigi Camilli

Cerchènno  me s'è refatta 'nnanzi sta poesia che non me recordava d'avé scrittu llàppe er 1960:
 

QUANNO COJÈMMO A MANI.

       Quanno ‘na vòta èmmo a coje a liva,
partèmmo a branghi com’e pecorelle;
e tutt’a ggente era più giuliva:
cóe toppe ‘nni vistiti, fatte a èlle!

Se cantava,  intanto che cojèmmo,
o se parlava co’ quelle pé terra,
senza penzà quanda ne reportèmmo
e cói stornèlli ce facèmmo a guerra!

Sembre  cantènno ‘a sera revenèmmo
ma suddisfatti d’u lavuru fattu
e d’èsse stracchi mancu ce ccorgèmmo!

Finché ‘na machinétta fece un mattu
che de sicuru tantu più rendèmmo
e ognunu diventò più cazzumattu![1]


Doppu dea machinétta u trattore
ognuno ebbe voja de crompasse;
ammatina sintij un gran rumore
e gniciunu sintii più che cantasse!

Fore[2] è firnito tuttu llu sfraschìu
dea machinétta che stricia ‘nne fronne;
u cantu u crope quillu ticchittìu

deu rastellu che vibbra e se confonne
cou compressore che pare u Balìu[3]

e chi te chiama non je pó responne!

                                         Pierluigi Camilli

 

[1] allocco, tonto pensando di essere furbo

[2] in campagna

[3] antico personaggio locale che fischiava mentre camminava.

 
Se avete segnalazioni su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattateci;  ci piacerebbe sentire da voi qualche consiglio o dimenticanza fatta.
Contattare PIERLUIGI
grillo@pcamilli.net


 
  Site Map